17 mar 2018

Jak wygląda korespondencja z informatorem, oferentem, agentem - na przykładzie materiałów z okresu PRL

0

Kim jest informator, oferent i agent? Rozróżniliśmy te funkcje w tytule artykułu, ale w zasadzie one się ze sobą wiążą. Według definicji słownika wywiadowczego Służby Bezpieczeństwa z 1970 r. agent jest to obywatel obcego państwa, bezpaństwowiec, obywatel obcego państwa pochodzenia polskiego, a w niektórych wypadkach obywatel polski, zamieszkały stale za granicą, planowo i w sposób tajny pozyskany do współpracy z wywiadem na zasadzie pełnej świadomości i dobrowolności. W wyjątkowych wypadkach agentem może być także osoba pozyskana do współpracy z wywiadem na zasadzie przymusu. Informator natomiast jest to obywatel obcego państwa, bezpaństwowiec bądź obywatel polski zamieszkały za granicą, który w ramach ułożonych stosunków z pracownikiem (współpracownikiem) wywiadu przekazuje materiały lub informacje interesujące wywiad. Informator może być świadomy (świadomie dostarczający wywiadowi materiały i informacje) lub nieświadomy (nieświadomie dostarczający informacje drogą rozmów oraz przez wgląd do jego dokumentów). Oferent w języku służb jest to z kolei osoba, która sama i dobrowolnie wykonała ruch i zaoferowała obcemu wywiadowi swoją współpracę. 

Czytaj więcej...

 
Do korespondencji zalecamy nasz klucz PGP.
Design by ThemeShift