29 sie 2016

Przeglądarka Rotor już dostępna

1

Oczekiwana przez wielu, niezależna przeglądarka sieci TOR o nazwie Rotor właśnie ujrzała światło dzienne. Wczesna wersja przeglądarki w wersji alpha (pre-beta) dostępna jest do pobrania na stronie projektu. Jak dotąd opublikowano tylko wersję dla systemów operacyjnych z rodziny Windows. Obecnie skompilowana wersja przeglądarki bazuje na Firefoxie ESR w wersji 45.3.0. Przeglądarka ROTOR posiada wbudowane dodatki takie jak NoScript oraz HTTPS Everywhere. Niestety przeglądarka w wersji alpha nie posiada wbudowanego polskiego pakietu językowego, który obecnie nie jest dostępny.  

Plik instalacyjny przeglądarki Rotor ma objętość niemal 50 MB. Po instalacji i uruchomieniu przeglądarki ukazuje się komunikat o łączeniu z siecią Rotor:Przeglądarka Rotor po uruchomieniu

Należy mieć na uwadze, iż przeglądarka Rotor obecnie jest w bardzo wczesnej fazie, a jej twórcy nie gwarantują jeszcze bezpieczeństwa:

This software is a pre-release and should be considered extremely alpha. 
Do not rely on it for your safety.
Projekt wart jest uwagi, niemniej jednak w tej początkowej fazie należy bardziej traktować go jako ciekawostkę.

Oczywiście projekt przeglądarki nie ma nic wspólnego z polskim projektem naukowo-badawczym ROTOR, o którym pisaliśmy w naszym artykule pod tym adresem.

Strona domowa projektu, skąd można pobrać przeglądarkę Rotor:
https://rotorbrowser.com

Przeglądarka Rotor w serwisie GitHub:

Czytaj więcej...

16 sie 2016

Raport o stanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP w 2015 roku

0

Zespół specjalistów z CERT.GOV.PL opublikował w dniu dzisiejszym "Raport o stanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP w 2015 roku". Raport publikowany jest w celu podnoszenia świadomości użytkowników o aktualnych zagrożeniach i podatnościach, a także skutkach ich ewentualnego wystąpienia dla systemów teleinformatycznych. Ujęte w Raporcie informacje, w tym dane statystyczne, mają dostarczyć wiedzy niezbędnej dla procesów planowania i wdrażania w instytucjach rozwiązań przyczyniających się do podwyższenia odporności jawnych systemów teleinformatycznych.


W 2015 roku największą grupę stanowiły incydenty w kategorii klient botnet. Trend ten obserwowany jest co roku. Zespół CERT.GOV.PL zarejestrował 4284 incydentów dotyczących oprogramowania złośliwego działającego na stacjach roboczych podłączonych do sieci teleinformatycznych jednostek administracji publicznej. Najczęściej występującymi typami klientów sieci botnet wykrytymi w infrastrukturze administracji państwowej w 2015 roku były botnety: Conficker, Tinba oraz Downadup. Rok 2015 okazał się rekordowy pod względem liczby zanotowanych incydentów komputerowych związanych z wszelkiego rodzaju podatnościami (błędną konfiguracją) serwerów lub usług funkcjonujących w instytucjach administracji państwowej i u operatorów infrastruktury krytycznej.

Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP w 2015 roku

Uwagę Zespołu CERT.GOV.PL zwróciły trzy pierwsze pozycje, które łącznie dają aż 81% aktywności w skali wszystkich zarejestrowanych przez Zespół CERT.GOV.PL incydentów z kategorii botnety.

Mając na względzie wzrost liczby cyberzagrożeń oraz dużą skuteczność działania cyberprzestępców, Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL przygotował aktualizację zaleceń oraz rekomendacji opublikowanych w Raporcie za 2014 rok. Zaproponowane rekomendacje mają na celu podniesienie szeroko pojętego bezpieczeństwa teleinformatycznego w jawnych systemach funkcjonujących w instytucjach administracji państwowej. Rekomendacje zostały podzielone na trzy kategorie: organizacyjne, techniczne oraz edukacyjno-informacyjne.

Pełny raport w formie PDF dostępny jest na stronie CERT.GOV.PL:


Zespołowi specjalistów z CERT.GOV.PL dziękujemy za kolejny rok ciężkiej pracy oraz życzymy samych sukcesów w walce i wykrywaniem zagrożeń w roku bieżącym.

Źródło:
www.cert.gov.pl

Czytaj więcej...

8 sie 2016

Nowa odsłona strony internetowej Służby Kontrwywiadu Wojskowego

0

Jedna z pięciu polskich elitarnych służb specjalnych - Służba Kontrwywiadu Wojskowego, opracowała nową szatę graficzną swojej strony internetowej. Nowa odsłona portalu SKW przypadła nam do gustu, bowiem odznacza się ona nowoczesnością, większą funkcjonalnością i dbałością o detale. Szata graficzna jest przyjemna dla oka, a układ menu jest ergonomiczny i został podzielony na 12 sekcji. Dodano dewizę Wojska Polskiego: "Bóg, Honor, Ojczyzna" oraz nową sentencję, która jest fragmentem "Pieśni Konfederatów Barskich" z dramatu "Ksiądz Marek" Juliusza Słowackiego i brzmi tak:

Nigdy z królami nie będziem w aliansach.
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi...

W stosunku do poprzedniej strony internetowej, dodano wersję językową angielską, stworzono kilka nowych sekcji, a także rozbudowano już wcześniej istniejące. Aby lepiej zobrazować zmiany na stronie, poniżej zamieszczamy grafiki to prezentujące:

Archiwalny wygląd strony SKW ze starym logo służby
 ź
ródło: archiwum własne

 
Archiwalny wygląd strony SKW z nowym logo służby
źródło: archiwum własne
 
Aktualny wygląd strony SKW
 źródło: www.skw.gov.pl


Na stronie głównej można również znaleźć informacje wraz z materiałami multimedialnymi dotyczącymi Izby Pamięci, utworzonej w 2007 roku.

Warto też wspomnieć, iż SKW obchodzi swoje święto w dniu 22 czerwca, co jest nawiązaniem do wyodrębnienia kontrwywiadu ze struktur wywiadu Oddziału II NDWP w 1920 r. Święto to jest także hołdem dla żołnierzy i pracowników kontrwywiadu okresu międzywojennego.

Z nową odsłoną strony internetowej SKW można zapoznać się pod tym adresem.

Zachęcamy także do zapoznania się z naszym wpisem dotyczącym zmiany logo SKW:
LINK

Źródło:
http://www.skw.gov.pl

Czytaj więcej...

 
Do korespondencji zalecamy nasz klucz PGP.
Design by ThemeShift