23 sie 2015

Dostosowanie ustawień prywatności i usunięcie telemetrii w Windows 10 - krok po kroku

52

Dla tych, którzy wybrali już najnowsze dziecko giganta z Redmont jako swój podstawowy system operacyjny, którym będą się posługiwali na co dzień, postanowiliśmy stworzyć krótką instrukcję w jaki sposób mogą dostosować ustawienia systemu celem lepszego zachowania prywatności. W naszym artykule opublikowanym w połowie sierpnia tego roku, mogliście przeczytać o niepokojących, domyślnych ustawieniach systemu Windows 10, które mogą naruszać prywatność użytkownika najnowszych okienek. Dotyczyło to zarówno ustawień sieciowych, systemowych jak i konta użytkownika oraz usługi w chmurze firmy Microsoft. Ponadto, krótka analiza przeprowadzona przez portal Ars Technica wykazała, że dane wysyłane są nawet wtedy, gdy usługi za to odpowiadające są wyłączone. No cóż, wygląda to trochę na kopanie się z koniem, niemniej jednak dzięki naszej instrukcji dowiesz się jak utrudnić lub w niektórych przypadkach uniemożliwić wysyłanie informacji do Microsoft. Pokażemy Wam w jaki sposób odinstalować usługę chmury OneDrive oraz usprawnić opcje telemetrii w Windows 10, zatem do dzieła. W naszym warsztacie korzystaliśmy z najnowszych okienek w wersji Pro N, 64 bitowej i w polskiej wersji językowej. Niektóre ustawienia przedstawione poniżej mogą ograniczyć użyteczność aplikacji, np. OneNote, Skype, OneDrive itp.

Zaczniemy od podstawowej konfiguracji, wybieranej już podczas instalacji systemu Windows 10, gdyż od niej w dużej mierze zależą późniejsze opcje prywatności. Po wpisaniu klucza, wybraniu partycji systemowej i skopiowaniu plików pojawia się pierwsze okno z wyborem opcji:

Nie używamy ustawień ekspresowych, należy wybrać opcję "Dostosuj ustawienia"
Wyłączamy wszystkie opcje i klikamy "dalej"
Na tym ekranie również ustawiamy wszędzie opcje "Wyłączone" i klikamy "dalej"
Nie zakładamy konta Microsoft, wybieramy opcję" Pomiń ten krok", zakładamy konto lokalne
Instalacja systemu zakończona, logujemy się na nasze konto lokalne
Klikamy na ikonę start i przechodzimy do ustawień
Wybieramy opcję "Prywatność"
W menu "Ogólne" zaznaczamy jak na obrazku
Opcje lokalizacji powinny być wyłączone
Zjeżdżając suwakiem niżej, wyłączamy także opcję dla aplikacji
Wyłączamy korzystanie z kamery ogólnie i dla aplikacji (chyba, że ktoś używa np. Skype)
Nie zezwalamy na używanie mikrofonu
W menu "Mowa, pismo odręczne i wpisywanie tekstu" upewniamy się,
że usługa Cortana jest wyłączona (domyślnie dla użytkowników z polskiej lokalizacji)
Wyłączamy udostępnianie nazwy i informacji o koncie
Nie używamy kontaktów dla aplikacji
Wyłączamy używanie kalendarza przez aplikacje
Nie zezwalamy na czytanie i wysyłanie wiadomości SMS i MMS
Wyłączamy kontrolowanie urządzeń radiowych
(chyba, że często wykorzystujemy np. Bluetooth w aplikacjach)
Wyłączamy synchronizację z innymi urządzeniami
W menu "Opinie i diagnostyka" wybieramy opcje jak powyżej
Wyłączamy opcje działania aplikacji w tle
Powracamy do okna z ustawieniami i wybieramy menu "Aktualizacja i zabezpieczenia"
W menu "Windows Update" wybieramy "Opcje zaawansowane"
Następnie klikamy opcję "Wybierz sposób dostarczania aktualizacji"
Wyłączamy opcję pobierania aktualizacji z... innych komputerów (???)
Powracając do menu "Aktualizacja i zabezpieczenia", wyłączamy opcję w menu "Windows Defender"
W menu ustawienia wybieramy "Sieć i Internet"
Z powodu używania przez nas systemu Windows na wirtualnej maszynie, nie mieliśmy
dostępu do opcji WiFi, dlatego przedstawiamy je Wam, ale w języku angielskim.
Wybieramy menu "Wi-Fi" a następnie Zarządzaj ustawieniami Wi-Fi
Wyłączamy Wi-Fi Sense
W menu głównym ustawień wybieramy opcję "Konta"
Wyłączamy synchronizację w menu "Synchronizowanie ustawień".
To tyle, jeśli chodzi o menu "Ustawienia"
Na pasku systemu Windows wybieramy ikonę lupy a następnie ustawień,
aby upewnić się o wyłączonych opcjach Cortany, jak powyżej.
Uruchamiamy przeglądarkę Edge i klikamy na ikonę kropek po prawej
stronie okna aplikacji, a następnie wybieramy "Ustawienia"
Klikamy w opcję "Wyświetl ustawienia zaawansowane"
Ustawiamy opcje jak przedstawiono powyżej
Zjeżdżając niżej suwakiem pojawiają się kolejne opcje, wyłączamy je wszystkie,
a dodatkowo wybieramy z menu opcję "Blokuj tylko pliki cookie innych firm"

Teraz pokażemy Wam jak za pomocą odpowiednich poleceń wyłączyć opcje telemetrii w systemie Windows 10, używając narzędzia wiersz poleceń. Aby je wykonać, uruchom wiersz poleceń w trybie administratora

(Uwaga, w dalszej części artykułu można również pobrać gotowe skrypty, dwie wersje: podstawowa i rozbudowana oraz narzędzie Blackbird, które automatycznie wykonuje te czynności).
 
Klikając prawym przyciskiem myszy na ikonę menu "Start",
wybieramy opcję "Wiersz polecenia (administrator)"

Następnie w wierszu poleceń wklejamy po kolei i uruchamiamy odpowiednie komendy:

sc delete DiagTrack

sc delete dmwappushservice


echo "" > C:\ProgramData\Microsoft\Diagnosis\ETLLogs\AutoLogger\AutoLogger-Diagtrack-Listener.etl


sc config TrkWks start= disabled > NUL 2>&1

sc config WMPNetworkSvc start= disabled > NUL 2>&1


sc config diagnosticshub.standardcollector.service start= disabled > NUL 2>&1

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Device Metadata" /v PreventDeviceMetadataFromNetwork /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection" /v "AllowTelemetry" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1


reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MRT" /v DontOfferThroughWUAU /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1
 

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SQMClient\Windows" /v "CEIPEnable" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
 

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppCompat" /v "AITEnable" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
 

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppCompat" /v "DisableUAR" /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1
 

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" /v "AllowTelemetry" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
 

reg add "HKLM\COMPONENTS\DerivedData\Components\amd64_microsoft-windows-c..lemetry.lib.cortana_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16384_none_40ba2ec3d03bceb0” /v "f!dss-winrt-telemetry.js" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
 

reg add "HKLM\COMPONENTS\DerivedData\Components\amd64_microsoft-windows-c..lemetry.lib.cortana_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16384_none_40ba2ec3d03bceb0” /v "f!proactive-telemetry.js" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
 

reg add "HKLM\COMPONENTS\DerivedData\Components\amd64_microsoft-windows-c..lemetry.lib.cortana_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16384_none_40ba2ec3d03bceb0” /v "f!proactive-telemetry-event_8ac43a41e5030538" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
 

reg add "HKLM\COMPONENTS\DerivedData\Components\amd64_microsoft-windows-c..lemetry.lib.cortana_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16384_none_40ba2ec3d03bceb0” /v "f!proactive-telemetry-inter_58073761d33f144b" /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1

Dla ułatwienia powyższe podstawowe komendy umieszczamy także w pliku tekstowym:
LINK
MIRROR

Poniżej rozbudowana wersja skryptu dla systemu Windows 10 w wersji 64 bit autorstwa Sebastiana Koehlinga (źródło):
LINK


[AKTUALIZACJA 25.07.2016 r.] 
Polecamy także użycie jednego z narzędzi, które automatycznie wykonuje wszystkie opisane czynności związane ze zwiększeniem prywatności - mowa o Blackbird. Co więcej, narzędzie działa pod systemami: Vista/7/8/8.1/10!
Co dokładnie robi Blackbird?

 
Narzędzie Blackbird możecie pobrać stąd:
LINK

[AKTUALIZACJA 08.08.2016 r.]
UWAGA!
Jeśli z jakiegoś powodu chcesz przywrócić ustawienia, które zmienił Blackbird, uruchom program z konsoli CMD w trybie recovery z parametrem -r, tj.:
blackbird.exe -r
UWAGA! Jeżeli zdecydowałeś się skorzystać z narzędzia Blackbird, nie musisz wykonywać poniższych czynności opisanych w tym artykule. 


Kolejnym krokiem będzie całkowite usunięcie usługi odpowiadającej za chmurę systemu Microsoft, mowa oczywiście o OneDrive. UWAGA, po wykonaniu dalszych przedstawionych poniżej czynności, nie będzie możliwe korzystanie w przyszłości z usług chmury OneDrive firmy Microsoft. Jeśli już zdecydowałeś się całkowicie usunąć ten produkt ze swojego systemu, będziesz potrzebował odpowiedniego skryptu, który musisz uruchomić w trybie administratora. Skrypt nie jest naszego autorstwa, ale został przez nas przetestowany i działa bez zarzutów. Znaleźliśmy go tutaj, a przedstawia się następująco:

@echo off
cls

set x86="%SYSTEMROOT%\System32\OneDriveSetup.exe"
set x64="%SYSTEMROOT%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe"

echo Closing OneDrive process.
echo.
taskkill /f /im OneDrive.exe > NUL 2>&1
ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1

echo Uninstalling OneDrive.
echo.
if exist %x64% (
%x64% /uninstall
) else (
%x86% /uninstall
)
ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1

echo Removing OneDrive leftovers.
echo.
rd "%USERPROFILE%\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
rd "C:\OneDriveTemp" /Q /S > NUL 2>&1
rd "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
rd "%PROGRAMDATA%\Microsoft OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1

echo Removeing OneDrive from the Explorer Side Panel.
echo.
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1

pause


Możesz skopiować powyższy skrypt do notatnika i zapisać na dysku jako plik z rozszerzeniem .cmd a następnie uruchomić go w wierszu polecenia (administrator):
 
Komunikaty informujące o odinstalowaniu usługi OneDrive

Ostatnią czynnością przez nas przedstawioną będzie dopisanie odpowiednich wpisów do pliku hosts znajdującego się w katalogu:
C:\Windows\System32\Drivers\Etc

Przejmujemy na własność plik hosts a następnie dopisujemy do niego wszystkie pozycje z listy dostępnej tutaj. Możesz także pobrać gotowy plik hosts i po prostu zamienić go w systemie (musisz posiadać uprawnienia administratora):

http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=56416355881157340717

Po wykonaniu powyższych czynności zrestartuj system Windows 10.

Przedstawione przez nas metody to tylko podstawowe ustawienia umożliwiające zwiększenie prywatności użytkownikowi systemu operacyjnego Windows 10. Nawiązując do naszego poprzedniego artykułu o najnowszych okienkach, spowodowanie całkowitego wstrzymania wysyłania danych do Microsoft może być bardzo trudne a przedstawione powyżej metody mogą być niewystarczające. Będziemy jednak dążyć do ich usprawniania i jeśli tylko dowiemy się o jakichś nowych sposobach, opublikujemy je dla Was w tym artykule.Źródło:
Opracowanie własne 
Skrypty:
pastebin.com

52 komentarze:

Mataleo pisze...

autofix

https://github.com/10se1ucgo/DisableWinTracking/releases

vigila semper pisze...

W Internecie można wyczytać, iż najnowsze aktualizacje do Win 7/8/8.1, również mogą szpiegować użytkowników, mowa o KB3075249 i KB3080149. Odradzamy ich instalację.

Netbe pisze...

super opis, sam się przemogłem do win10 i jak na razie jestem mile zaskoczony

Anonimowy pisze...

Gdyby nie to szpiegowanie to W 10 byłby wręcz idealny. Sam przeszedłem z 7 na 10 i uważam ten system za bardzo udany i wydajny, na starszym komputerze uruchamia się szybciej niż 7 i aplikacje działają płynniej.

Anonimowy pisze...

Ja polecam też spróbować narzędzia
http://dws.wzor.net/
Czy wypowiecie się na temat jego skuteczności i przydatności bo przyznam że cały czas śledzę jego rozwój i kibicuje autorowi.
Jakiś artykuł na jego temat był by mile widziany.

vigila semper pisze...

Wyżej wymienione narzędzie wydaje się być bardzo ciekawe. Udostępniony kod źródłowy, a analiza VirusTotal wykazała zero zagrożeń, ciekawe opcje. W wolnej chwili przyjrzymy mu się bliżej i zrobimy krótki artykuł.

Anonimowy pisze...

Przepraszam, ale się nie znam.
Czy ktoś może mi po kolei opisać - krok po kroku - jak uruchomić ten skrypt blokujący chmurę?

Anonimowy pisze...

Dzięki, już nie potrzeba, sam doszedłem jak to zrobić.

Unknown pisze...
Ten komentarz został usunięty przez autora.
Anonimowy pisze...

Moim zdaniem wkradł się błąd, w miejsce polecenia

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" /v All

powinno być coś takiego:

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" /v AllowTelemetry /t REG_DWORD /d 0

vigila semper pisze...

Dziękujemy za czujność :) Poprawione!
Można użyć też:
reg add „HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection” /v „AllowTelemetry” /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1

Kuba pisze...
Ten komentarz został usunięty przez autora.
Anonimowy pisze...

Po aktualizacji systemu OneDrive zawitał ponownie, czy tak będzie za każdym razem?

Anonimowy pisze...

Wpisywałem w wierszu poleceń 3 wers:
"echo "" > C:\ProgramData\Microsoft\Diagnosis\ETLLogs\AutoLogger\AutoLogger-Diagtrack-Listener.etl"
Wyskakuje informacja:
"Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces."
Czy ktoś wie o jaki proces chodzi? Co zrobić?

vigila semper pisze...

Wiersz poleceń musi być w trybie administratora. Te trzy komendy powinny także pomóc:

cd c:\ProgramData\Microsoft\Diagnosis\etlogs\autologger
echo "" > AutoLogger-Diagtrack-Listener.etl
cacls AutoLogger-Diagtrack-Listener.etl /d SYSTEM

Unknown pisze...

Dziękuję Wam bardzo za ten poradnik. Natknąłem się jadnakże na drobny problem - podczas przepisywania komend do wiersza poleceń, przy dwóch linijkach wywaliło mi błąd:

ERROR: Invalid key name.
Type "REG ADD /?" for usage.

Linie, których błąd dotyczył, to te:

reg add „HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Device Metadata” /v PreventDeviceMetadataFromNetwork /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1

reg add „HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MRT” /v DontOfferThroughWUAU /t REG_DWORD /d 1 /f > NUL 2>&1Zaznaczam, że reszta procesu przebiegła bez zastrzeżeń. Mam się tym przejmować? Z góry dzięki za odpowiedź

vigila semper pisze...

Polecenia powinny wykonać się bez problemu... Warto spróbować jeszcze raz, najlepiej poprzez kopiowanie (ctrl+v nie działa w cmd, aby wkleić należy na okno cmd kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać wklej z menu). Są również gotowe narzędzia robiące wszystko za nas, kilka zostało wymienionych w tych komentarzach, warto skorzystać :)

Anonimowy pisze...

Witam
A co z wersją Windows 10 Professional? Pomimo wykonania skryptu w polu "Prywatność" -> "Opinie i diagnostyka" -> "Dane diagnostyczne i dane użycia" ustawiana jest wartość "Podstawowe". Czy pomimo tego dane nie są wysyłane do Microsoft?

vigila semper pisze...

Niestety nie da się zmienić opcji "podstawowe" w powyższym ustawieniu i całkowicie wyłączyć. Skrypty i rozwiązania które zostały tutaj przedstawione powinny uniemożliwić wysyłanie tego typu danych, niestety pewności nigdy nie ma, gdyż Microsoft, np. poprzez wprowadzenie jakiejś nowej aktualizacji w Windows 10 może wprowadzić nowe mechanizmy które to umożliwią. Celem analizy wysyłania danych do Microsoft należałoby przeprowadzić bardziej profesjonalną diagnostykę sieciową przy wykorzystaniu np. narzędzia Wireshark.

Anonimowy pisze...

Witam

W powyższych komendach do wyłączenia telemetrii, które należy przekopiować do wiersza poleceń, a które modyfikują rejestr, użyto znak rozpoczynający cudzysłów, który nie jest akceptowany w komendach edytora rejestru.

Przy wklejaniu komend do wiersza poleceń (wystarczy skrótami ctrl+c i ctrl+v) trzeba zamienić 'dolny' cudzysłów na 'górny', czyli znaczek „ na " , i powinno być dobrze.

Np. tu występują aż 2 takie błędy:
reg add „HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection” /v „AllowTelemetry” /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1
powinno być:
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection” /v "AllowTelemetry” /t REG_DWORD /d 0 /f > NUL 2>&1

Widzę, że już wcześniej niektórzy mieli problem właśnie z tymi komendami.
Proponuję Autorowi poprawić wpisy edytujące rejestr w tych fragmentach postu.

Mam nadzieję że co nieco pomogłem (sam się chwilkę męczyłem zanim to zuważyłem ;-).

Pozdrawiam...

vigila semper pisze...

Dziękujemy za zwrócenie uwagi! Niestety edytor tekstu naszej strony zamienia automatycznie pierwszy cudzysłów na dolny, czego nie zauważyliśmy :( komendy zostały poprawione!

Anonimowy pisze...

Bardzo chwalebny poradnik, szacuneczek ;)

przyszły@premier pisze...

Działają na pewno te linijki do wklejenia?

Anonimowy pisze...

Czy jeśli ktoś korzysta z programu OSU10 to powinien też dla pewności skorzystać z podanych skryptów ?

vigila semper pisze...

Wszystkie komendy działają, dla pewności i ułatwienia umieściliśmy je też w pliku tekstowym - linki w artykule.
Warto wykonać wszystkie podstawowe komendy. Ponadto polecamy także bardziej rozbudowany skrypt autorstwa Sebastiana Koehlinga - link w artykule.

Anonimowy pisze...

a skąd ja mam wiedzieć, że robiąc to wszystko nie daję komuś władzy nad moim komputerem?? ;)

vigila semper pisze...

Instalując sam system operacyjny w pewien sposób już oddajesz "władzę" nad komputerem ;) Ustawienia opisane w naszym artykule są bezpieczne, a te same komendy ustawienia można znaleźć na polskich i zagranicznych portalach związanych z bezpieczeństwem.

Damian pisze...

Które odpowiada za lokalizacje? chciałbym włączyć ją a teraz jest zablokowane

Anonimowy pisze...

W celu zapobiegawczym, proponuje również ustawienia WIFI przestawić na taryfikowane, aktualizacje nie będą pobierały się automatycznie, co ustrzeże przed nadpisaniem ustawień przez aktualizacje. Przynajmniej tak mi się wydaje...

Andrzej pisze...

VirusTotal wykrywa Blackbird jako trojana! Czy to oprogramowanie jest na pewno bezpieczne?

vigila semper pisze...

Blackbird jest bezpieczny, wykrywanie go przez oprogramowanie antywirusowe jako oprogramowanie szkodliwe to tzw. "false positives", w związku m.in. z tym, iż Blackbird modyfikuje pliki systemowe, np. hosts oraz wprowadza zmiany w rejestrze.

Notka twórców:
"Some anti-virus products may detect Blackbird as malware. We assure you it's a false-positive; Blackbird does nothing that is not clearly advertised, leaves no files behind, and can be safely deleted after usage."

Anonimowy pisze...

Po zainstalowaniu programu Blackbird, całkowicie przestał działać program Kontakty. Po odinstalowaniu działa poprawnie. Z tego co widziałem, nie ma możliwości w prosty sposób ingerować w ten program. W związku z tym, czy mogą mi Państwo wskazać które komendy z wypisanych przez Was odpowiadają za Kontakty? Uruchomię wtedy wszystkie poza wskazanymi. Czy jest później prosty sposób na cofnięcie zmian wprowadzonych tymi komendami, jeśli nadal by coś nie działało?

vigila semper pisze...

Jeśli tak bardzo zależy Panu aby aktywować funkcję kontakty, proszę spróbować ją włączyć poprzez start -> ustawienia -> prywatność -> kontakty.

Anonimowy pisze...

Witam
Wyłączyłem opcje telemetrii w wierszu poleceń i uruchomiłem Blackbirda. Teraz jednak klikając na ikony w pasku zadań (zarówno lewym, jak i prawym) reagują one opornie, nie chcą się od razu wyświetlać, a usługa Rozwiąż problemy (dla Internetu) nie idzie (komunikat wyłączenia usługi Zasady d... [chyba diagnostyki - nie jestem pewny], której nie można już włączyć). Jak odzyskać sprawność?

vigila semper pisze...

Aby przywrócić domyślne ustawienia Microsoft, które zmienił Blackbird, trzeba uruchomić program z konsoli CMD w trybie recovery z parametrem -r, tj.:
blackbird.exe -r

Unknown pisze...

Witam

Zainstalowałem tzw. rocznicową aktualizację i tym razem użyłem skryptu rozbudowanego p. Koehlinga (Blackbird nie obsługuje jeszcze tej aktualizacji), jednak mam problem: z paska zadań zniknęła ikona wyszukiwarki (nie da się dodać jej ponownie) oraz przestała działać ikona skrótu Eksploratora Plików. Czy jest sposób na przywrócenie sprawności obu skrótów?

Anonimowy pisze...

Prawy klawisz na pasku zadań > wyszukaj > dodaj ikonę wyszukiwania

Unknown pisze...

Witam, po instalacji Blackbird przestało działać skanowanie do pliku po sieci. Reinstalacja sterownika drukarki nic nie wniosła. Oki mc332dn

Anonimowy pisze...

Czy ten tutorial obrazkowy można pominąć używając Blackbird?

Unknown pisze...

Po użyciu blackbirda nie działa autoryzacja hasła na koncie exchange outlook

Anonimowy pisze...

odpal blackbird.exe z parametrem -l

Anonimowy pisze...

Rozumiem, że wszyscy macie coś do ukrycia (kradzione oprogramowanie, kradzione media), że macie takie parcie na wyłączanie tych opcji. Jak ktoś nie ma niczego nielegalnego na sumieniu, nie powinien się tym przejmować.

Anonimowy pisze...

Do wpisu z 4 lutego 2017 10:57 || kolejny komentarz na poziomie przyszłego Dzielnicowego albo Strażnika Miejskiego, który za bardzo wczuł się w misję zbawiania świata.

Anonimowy pisze...

tak zmodyfikowany system jest szybciej typowany do analizy a wasze starania są mierne ponieważ któraś kolejne podłączenie do sieci wymiecie te ustawienia. odstępstwo od standardowej konfiguracji zwraca uwagę szybciej i wtedy zaczyna się prawdziwa zabawa. telemetria telemetrią , netsh swoje a ktoś słyszał o panther? podnoszeniu flag w programie antywirusowym. na zapanowanie nad komputerem jest wiele sposobów tym konfigiem tylko zwracacie na siebie uwagę . takie czasy. ja polecam być prawilnym jedyny sposób by uniknąć kłopotów. jezeli ktoś myśli ze przechytrzy konfigiem z gazety sztaby specjalistow którzy to przygotowują latami z wielkimi funduszami to gratuluje wyobraźni ;-) jest mnóstwo ludzi którzy wiedza ale cicho tu siedzą. a mirki swoje. można się odciąć tylko na jakiś czas wiec czy to ma sens w czasach terroryzmu i podwyższonego zagrożenia cyber, jeszcze ktoś was weźmie na celownik jako potencjalnego terroryste, ktoś kto potrzebuje wyników swojej pracy. nie warto nawet tak żartować w sieci

otworz oczy pisze...

jesteśmy obserwowani należy się z tym pogodzić jak z tym ze zbuntowane jednostki w starciu z systemem odchodzą ...udo ulfkotte

vigila semper pisze...

Gratulujemy wyobraźni ;)

Anonimowy pisze...

próbuje dojść jak wyłączyć te opcje w zainstalowanym już windows 8 , chociaż lepiej od razu zmienić system na coś starszego, że coś się w temacie dzieje podejrzewam już od dawna ,
i te dowody na to że nie jestem robotem ....możnaby sobie darować naprawdę

prezi pisze...

System przyśpieszył po użyciu blackbirda ale niestety... przestały działać menu start i centrum powiadomień. Zrestartowanie usługi explorator windows rozwiązuje problem ale na krótko. Ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać?

Anonimowy pisze...

Zainstalowałem W10 i po kilku takich artykułach odinstalowałem gó..o.
Znów pracuję na stary-prostym-głupim linuksie gdzie niczego nie muszę wyłączać.

Sarius pisze...

witam, osobiście używam win 10 na ultrabooku, po ostatnich aktualizacjach system chodzi bardzo dobrze.

Anonimowy pisze...

Skoro tyle trzeba zrobić, żeby ochronić swoją prywatność - to po co w ogóle kupować system win10 czy urządzenia w niego wyposażone?
Przecież to jakieś chore... Permanentna inwigilacja! :D

Dagmara Fafińska pisze...

Bardzo ciekawie to zosatło opisane.

Prześlij komentarz

 
Do korespondencji zalecamy nasz klucz PGP.
Design by ThemeShift