14 wrz 2015

Utajnione rozmowy i transmisja danych do klauzuli TAJNE w systemie ORCHIDEA

0

W dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej pod pozycją 261 ukazała się decyzja numer 364/MON z dnia 10 września 2015 roku w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu teleinformatycznego ORCHIDEA służącego do realizacji połączeń w trybie niejawnym do klauzuli TAJNE włącznie. Mowa w niej o uruchomieniu w resorcie obrony narodowej do eksploatacji niejawnego systemu o nazwie jak wyżej, który umożliwiać ma prowadzenie utajnionych rozmów telefonicznych i transmisję danych niejawnych do klauzuli TAJNE włącznie. Wszystko odbywać się będzie pomiędzy komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej poprzez publiczne a także resortowe sieci Integrated Services Digital Network (ISDN). Organizatorem tego systemu teleinformatycznego oraz instytucją, która będzie udzielać akredytacji i wydawać pozwolenia na wdrożenie systemu w jednostkach organizacyjnych jest Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW). System ORCHIDEA będzie pracował z wykorzystaniem terminali ISDN RUMIANEK-BRI oraz interfejsów kryptograficznych ISDN RUMIANEK-PRI, których producentem jest Wojskowy Instytut Łączności (WIŁ) i które wyglądają tak:

Terminal ISDN RUMIANEK-BRI
Interfejs kryptograficzny ISND RUMIANEK-PRI

Wymiana danych kryptograficznych będzie odbywać się za pomocą dedykowanych nośników danych BDK. Wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty ochrony elektromagnetycznej wydane przez SKW.

Więcej informacji zajdziecie w poniższych dokumentach:

Decyzja 364/MON w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu ORCHIDEA:

Opis terminala ISDN RUMIANEK-BRI:

Opis interfejsu kryptograficznego ISDN RUMIANEK-PRI:

Źródło:
www.dz.urz.mon.gov.pl
www.wil.waw.pl 
www.skw.gov.pl

0 komentarze:

Prześlij komentarz

 
Do korespondencji zalecamy nasz klucz PGP.
Design by ThemeShift