20 sty 2016

Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i postępowanie kwalifikacyjne.

3

"Musisz świecić przykładem odwagi, honoru, żarliwej dla Narodu służby" - to słowa gen. Stefana Roweckiego ps. "Grot", patrona Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COS ABW) w Emowie. ABW jest jedną z pięciu polskich służb specjalnych, która utworzona została 29 czerwca 2002 roku, w miejsce rozwiązanego Urzędu Ochrony Państwa (UOP). Jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obywateli. Jak do każdej służby specjalnej, dostanie się w jej szeregi jest ciężkie a wymagania są wysokie. Jednym z pierwszych etapów weryfikacji potencjalnego kandydata do służby w ABW jest kwestionariusz osobowy, który kandydat wypełnia sam. Kwestionariusz niewypełniony jest dokumentem jawnym, natomiast po wypełnieniu przez kandydata jest dokumentem posiadającym odpowiednią klauzulę informacji niejawnych, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.). 

Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do tej elitarnej służby musi podać dość szczegółowe dane dotyczące swojej osoby a także członków swojej rodziny. Wszystkie odpowiedzi kandydata zamykają się w 21 punktach kwestionariusza (aktualna wersja z dnia 2 października 2013 r.). Cały dokument ma 9 stron, wykonuje się go w jednym egzemplarzu i nie podlega zwrotowi do kandydata. Jakie są to dokładnie pytania i czego trzeba się spodziewać? Po pierwsze warto zaznaczyć, iż podanie przez potencjalnego kandydata nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdziwych danych stanowi podstawę do nieprzyjęcia takiej osoby w szeregi ABW, co jest sprawą oczywistą. Prawdziwość uzupełnionych danych kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem.  
Na pierwszej stronie dokumentu kandydat uzupełnia informacje o sobie, wpisując dane osobowe:

Na stronie drugiej uzupełnia się informacje o przynależności do partii politycznych, organizacji społecznych i związkowych, stowarzyszeń a także wpisuje dane o wykształceniu:
Kolejna strona zawiera kontynuację poprzedniej rubryki, z dodatkowymi pytaniami dotyczącymi kwalifikacji i zainteresowaniami kandydata:
Strona czwarta dotyczy powszechnego obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej i służby wojskowej a także miejsc pracy i innych źródeł utrzymania kandydata:
Kolejna strona dokumentu i pytania dotyczące przebywania poza granicami kraju oraz wszystkich miejsc zamieszkania:
Na stronie szóstej kwestionarusza znajduje się m.in. punkt 14, dotyczący polecenia kandydata:
Kolejna strona i punkt 17 w którym kandydat uzupełnia informacje o swojej rodzinie (dot. także dzieci, współmałżonka, konkubenta i jego/jej rodziców):
Strona ósma i zapytania o karalność oraz rekomendację:
Ostatnią stronę kwestionariusza osobowego wypełnia już funkcjonariusz ABW:

Kto może pełnić służbę w ABW? Musi to być osoba osoba:
 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych (ustawa o OIN);
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, wymagających szczególnej dyscypliny służbowej, której gotowa jest się podporządkować. 

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w ABW dzieli się na 7 etapów:
 1. rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez funkcjonariusza komórki kadrowej z kandydatem, w celu ustalenia jego przydatności do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz motywacji do jej podjęcia;
 2. badanie psychologiczne kandydata mające na celu uzyskanie opinii psychologicznej co do zdolności psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 3. sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym;
 4. przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania i pracy kandydata oraz uzyskanie opinii od osób polecających kandydata;
 5. uzyskanie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 6. egzamin sprawności fizycznej kandydata;

6a. badania kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, mające na celu sprawdzenie przydatności do służby na takim stanowisku:

a. badanie psychofizjologiczne,
b. badanie psychotechniczne,
c. czynności mające na celu sprawdzenie szczególnych umiejętności lub predyspozycji kandydata.

 1. przeprowadzenie odpowiedniego postępowania sprawdzającego, mającego na celu ustalenie, czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy.
Kandydat musi także wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej ABW:
 

Funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dzieli się na:
 • funkcjonariuszy służby stałej;
 • funkcjonariuszy służby przygotowawczej. 
Funkcjonariuszem służby przygotowawczej jest się do czasu mianowania do służby stałej. Gdy funkcjonariusz służby przygotowawczej (kandydat) nie podoła egzaminom wymaganym do przejścia do służby jako funkcjonariusz, jest zwalniany ze służby przygotowawczej i odchodzi z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Funkcjonariuszem ABW staje się funkcjonariusz służby przygotowawczej, po złożeniu ślubowania, otrzymaniu stopnia służbowego oraz mianowania na stanowisko służbowe.

W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrudnieni są zarówno funkcjonariusze jak i pracownicy cywilni.


Przykładowe ogłoszenie ABW o naborze do służby:

 
Źródło:
Biuro K Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

3 komentarze:

Anonimowy pisze...

Często bywa, że do służby przyjmowane są pociotki. A potem afera za aferą, że np. ktoś pijany ze służb spowodował wypadek.

Anonimowy pisze...

Kwestionariusz jest taki sam jak w przypadku postepowania w sprawie o uzyskanie poswiadczenia bezpieczenstwa. Roznice sa takie, ze w zaleznosci od poziomu dostepu niektore dodatkowe klauzule trzeba wypelnic lub nie. Inna sprawa, ze chyba cos sie zmienia bo do tej pory w jednej z delegatur wisiala kartka, ze przyjmuja osoby do 26 roku zycia a zyciorys trzeba przyniesc osobiscie i zlozyc w kancelarii - spisany odrecznie. Moze jakis postep?

Anonimowy pisze...

W jakiej delegaturze taka informacja wisiala?

Prześlij komentarz

 
Do korespondencji zalecamy nasz klucz PGP.
Design by ThemeShift