24 sty 2017

IPN udostępnił wykaz dokumentów wyłączonych ze zbioru zastrzeżonego

0

Informujemy, iż decyzją Prezesa i Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej w dniu dzisiejszym, czyli 24 stycznia 2017 r. na stronie internetowej IPN została opublikowana pierwsza część wykazu dokumentów, wyłączonych z byłego wyodrębnionego, tajnego zbioru w archiwum Instytutu. Wykaz obejmuje jednostki archiwalne, które wyłączono  w roku 2016 z magazynów, w których znajdował się dawny zbiór zastrzeżony. Sam udostępniony wykaz dokumentów ma 216 stron. W wyodrębnionym zbiorze znajdą się m.in. dokumenty komunistycznej bezpieki i innych służb specjalnych z tamtego okresu, które zostały przejęte i utajnione przez służby specjalne III RP. Przykładowo, pod pozycją IPN BU 003090/117 znajdziemy Instrukcję wywiadu NRF przekazaną przez pracownika BND Arnolda. W odtajnionych aktach mna także znaleźć informację np. o tym, iż oficerem łącznikowym płka Ryszarda Kuklińskiego z ramienia CIA była kobieta, która pracowała w placówce tych amerykańskich służb w Warszawie. Znajdą się również ciekawostki, takie jak opis metody badania powtórnego otwierania kopert z wykorzystaniem betaradiografii (IPN BU 003180/40).

Wykaz powstał na podstawie ewidencji (spisów i aneksów do spisów zdawczo-odbiorczych), dokumentującej procedurę przenoszenia materiałów ze zbioru wyodrębnionego do dostępnego zasobu archiwalnego IPN (zbioru ogólnego). Szczegółowy opis dokumentów z wykazu zostanie zamieszczony w aplikacji Cyfrowe Archiwum, dostępnej dla naukowców i dziennikarzy w każdej czytelni Instytutu Pamięci Narodowej.

Kolejne części wykazu akt byłego zbioru wyodrębnionego IPN będą publikowane na stronie internetowej IPN w ramach inwentarza archiwalnego:

http://inwentarz.ipn.gov.pl

Warto nadmienić, iż obecne służby mają do 15 czerwca 2017 r. czas na remanent w teczkach i ewentualne ponowne utajnienie części dokumentów.

Udostępnianie dokumentów zawartych w wykazie odbywać się będzie na zasadach określonych w przepisach ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Udostępniony wykaz można znaleźć pod tym adresem:
http://ipn.gov.pl/pl/form/65,Wykaz-dokumentow-bylego-zbioru-zastrzezonego.html


Źródło:
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38456,Publikacja-wykazu-dokumentow-bylego-zbioru-zastrzezonego-24-stycznia-2017.html
http://inwentarz.ipn.gov.pl

0 komentarze:

Prześlij komentarz

 
Do korespondencji zalecamy nasz klucz PGP.
Design by ThemeShift