26 maj 2015

Ministerstwo Obrony Narodowej stawia na cyberbezpieczeństwo

0

Resort obrony narodowej z roku na rok coraz poważniej traktuje zagadnienia cyberbezpieczeństwa RP, co dobrze wróży na przyszłość. Łatwo dają się zauważyć działania zmierzające do formowania kolejnego rodzaju sił zbrojnych - "Wojsk Cybernetycznych". W tym roku planowane jest utworzenie Centrum Operacji Cybernetycznych i będzie to kolejna obok Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego jednostka w strukturach Narodowego Centrum Kryptologii (NCK), odpowiedzialna za zagadnienia związane z ochroną polskiej cyberprzestrzeni. Obecnie trwa budowa docelowej siedziby Centrum Operacji Cybernetycznych na terenie osiedla Piaski w Legionowie. Narodowe Centrum Kryptologii formalnie powstało w czerwcu 2013 roku, a na jego czele jako dyrektor stanął wtedy były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego gen. Krzysztof Bondaryk. W strukturach NCK na daną chwilę znajduje się także Resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych (RCZBSiUT), jednakże zostanie ono w najbliższym czasie rozformowane. Jak powiedział Piotr Markowski, Zastępca Szefa Narodowego Centrum Kryptologi:

Utworzenie Centrum Operacji Cybernetycznych pozwoli na integrowanie narodowego potencjału w obszarze kryptologii oraz zaawansowanych technologii cybernetycznych w resorcie obrony narodowej, kontynuowanie budowy scentralizowanego systemu obrony cybernetycznej i narodowych zdolności kryptograficznych, obronę kluczowych systemów teleinformatycznych w celu zabezpieczenia istotnych interesów państwa oraz tworzenie i szkolenie rezerw osobowych na potrzeby kryptologii i obrony cybernetycznej.

W grudniu 2014 roku konsorcjum złożone z NCK, Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno–Technologicznego otrzymało z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju grant w wysokości 120 mln zł na pięcioletni projekt naukowo-badawczy pod kryptonimem ROTOR. Jego szczegółowe cele są niejawne, ale efektem projektu mają być nasze rodzime prototypy urządzeń i narzędzi kryptograficznych, które będą dbać o ochronę informacji niejawnych. Nad ich tworzeniem pracuje ok. 100 matematyków i kryptologów.

W dobie szybkiego rozwoju technologii IT i zagrożeń ze strony ataków cybernetycznych zasadnym jest, aby Polska posiadała jednostki zdolne do obrony cybernetycznej, jak i do prowadzenia działań ofensywnych, czyli ewentualnych ataków. Na uzyskanie pełnej zdolności w zakresie kryptoanalizy, NCK ma czas do 2018 roku. Narodowe Centrum Kryptologii podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Obrony Narodowej. Obecnie Dyrektorem NCK jest płk Jacek Rychlica, poprzednio związany ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, gdzie zajmował się m.in. akredytacją systemów teleinformatycznych przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych. Jak powiedział płk Rychlica:

Najważniejsze zadanie tej instytucji to rozwój już istniejących kompetencji w zakresie kryptologii. Zwłaszcza po przypadku Snowdena widać, że państwo musi mieć własne rozwiązania, nie może bazować na kupowanych. Nigdy nie wiemy, co kryją, mogą to być - nawet niezamierzone - wady. Polska od dawna nie produkuje na przykład układów scalonych, trzeba wiec wiedzieć, co się kupuje, a przy coraz wyższym stopniu integracji zapewnić sobie, by kupowane urządzenia nie zawierały ukrytych funkcjonalności...

Bardzo niedawno Służba Kontrwywiadu Wojskowego również utworzyła swoją nową jednostkę organizacyjną związaną z szeroko pojętym zagadnieniem cybernetyki, mianowicie Biuro Bezpieczeństwa Cybernetycznego [1].


Źródło:
pl.wikipedia.org
www.mon.gov.pl
www.dz.urz.mon.gov.pl
www.wyborcza.pl
_____________________
[1] http://bip.skw.gov.pl/skw/organizacja/514,Organizacja.html

0 komentarze:

Prześlij komentarz

 
Do korespondencji zalecamy nasz klucz PGP.
Design by ThemeShift