29 kwi 2015

Raport z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2014 roku

0

W dniu dzisiejszym został opublikowany 32-stronicowy "Raport z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2014 roku". Dokument podzielony został na kilka sekcji, dotyczących takich zagadnień jak: współpraca międzynarodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, kontrwywiad, zwalczanie terroryzmu, ochrona cyberprzestrzeni, ochrona bezpieczeństwa ekonomicznego, współpracy z uczelniami wyższymi itp. Można w nim przeczytać m.in. o tym, iż w wyniku działań operacyjno-rozpoznawczych realizowanych w 2014 r. kontrwywiad Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego potwierdził utrzymywanie się wysokiego poziomu aktywności rosyjskich służb wywiadowczych na kierunku polskim. Przedsięwzięcia tych służb były uwarunkowane m.in. konfliktem na Ukrainie i zostały podporządkowane strategii propagandowej władz na Kremlu. Wspomniano także o aspektach "wojny informacyjnej" prowadzonej przez Federację Rosyjską, w tym kształtowaniu opinii publicznych za pośrednictwem Internetu (blogi, portale i serwisy informacyjne). Do tych celów wykorzystywane są osoby, które można przypisać do następujących grup:
  • działające na zlecenie i opłacane za wykonaną pracę, tj. zamieszczanie wpisów, komentarzy ukazujących odpowiednie osoby i wydarzenia w pozytywnym świetle wykorzystując do tego, wybrane i przywołane w odpowiednim kontekście zmodyfikowane fakty;
  • tzw. useful idiots, czyli osoby prowadzące profile na portalach społecznościowych, czy też blogi osobiste, na których zamieszczane są „pożądane” teksty, oraz inne osoby inspirowane do powielania dezinformacji.
„Pożądane” informacje i komentarze pisane są według podobnego szablonu, zwykle mają obszerną treść i są wysoko oceniane przez innych „użytkowników”. Wpisy w znacznym stopniu są kopią poprzednich, zamieszczanych na innych portalach często w niewielkim, sekundowym odstępie czasu.

W raporcie znajdziemy także zapis o działaniach operacyjnych zrealizowanych w 2014 r. przez ABW, gdzie ustaliła i zatrzymała ona pod zarzutem szpiegostwa obywatela RP narodowości rosyjskiej (posiada on równocześnie obywatelstwo FR), który jest podejrzewany o współpracę z wywiadem wojskowym Federacji Rosyjskiej - GRU - (pisaliśmy o tej sprawie m.in. tutaj). W październiku 2014 r. uznano również za persona non grata dwóch rosyjskich dyplomatów, którzy prowadzili działania niezgodne ze statusem dyplomatycznym.

Zwrócono także uwagę na działania na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa teleinformatycznego w cyberprzestrzeni RP. W tym kontekście zwrócono uwagę na masową kampanię cyberwywiadowczą – określaną kryptonimem „Energetic Bear” – skierowaną przeciw instytucjom, firmom, organizacjom i osobom powiązanym ze sferą energetyki. Kampania była wymierzona głównie w sprzęt teleinformatyczny zlokalizowany w Chinach, Japonii i na Ukrainie. Potwierdzono zainfekowanie wrogim oprogramowaniem kilka tysięcy komputerów na świecie. W efekcie działań ABW rozpoznane zostały mechanizmy, narzędzia, nieznane dotąd elementy infrastruktury napastników oraz ustalono dane identyfikujące część ofiar. Platformę N6, którą zbudował Zespół CERT Polska wykorzystuje się do gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji o zdarzeniach naruszających bezpieczeństwo teleinformatyczne. Warto mieć na uwadze to, że Zespół CERT odnotował w 2014 roku 119 incydentów określonych jako inżynieria społeczna, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowiło wzrost o 350% (w 2013 roku zarejestrowane zostały tylko 34 incydenty tego typu).

Wspomniano ponadto o dokumentacji dorobku polskich służb specjalnych, gdzie w 2014 r. kontynuowano projekty "Ludzie służb II RP" oraz "Historia mówiona służb po 1990 roku". Ten ostatni rozpoczęto w 2013 r. a w jego ramach prowadzane są wywiady z osobami, które brały bezpośredni udział w tworzeniu lub odegrały znaczącą rolę w cywilnych służbach specjalnych wolnej Polski. Do tej pory skompletowano ponad 170 godzin nagrań z 28 rozmówcami.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym Raportem ABW, dostępnym w formie PDF pod adresem:


Źródło:
www.abw.gov.pl

0 komentarze:

Prześlij komentarz

 
Do korespondencji zalecamy nasz klucz PGP.
Design by ThemeShift