11 kwi 2015

Ukraina odtajnia archiwalne akta z lat 1917-1991 dot. reżimu ZSRR

0

9 kwietnia 2015 roku Rada Najwyższa Ukrainy (ukraiński parlament) zatwierdziła rządowy projekt ustawy nr 2540 o otwarciu dostępu do archiwów represyjnych organów totalitarnego reżimu Związku Radzieckiego z lat 1917-1991. Materiały będą udostępniane nie tylko na prośby zainteresowanych obywateli, ale także poprzez ukraiński Instytutu Pamięci Narodowej jako systematyczne publikacje. W art. 7 ustawy nr 2540 jest napisane, że dostęp do informacji archiwalnej organów represyjnych może być zapewniony przez:


 • nośniki danych dot. przeglądu informacji archiwalnych lub jego kopii;
 • dostęp do cyfrowych kopii informacji archiwalnej;
 • publikacje informacji na oficjalnej stronie internetowej organizatora cyfrowych informacji archiwalnych i kopii zarchiwizowanych informacji;
 • odnośniki archiwalne, fragmenty dokumentów;
 • publikacje, wystawy i inne formy popularyzacji organów represyjnych.

Wykaz organów represyjnych, których archiwa zostaną odtajnione:


 1. Komitet Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów ZSRR  (KGB)
 2. Główny Zarząd Wywiadowczy  (GRU)
 3. Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego (MGB)
 4. Cheka
 5. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZSRR
 6. NKWD
 7. Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny (OGPU)
 8. Smiersz
 9. Sąd Najwyższy
 10. Sąd Kasacyjny
 11. Najwyższy Sąd Kasacyjny
 12. Ministerstwo Sprawiedliwości

Źródło:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54651

0 komentarze:

Prześlij komentarz

 
Do korespondencji zalecamy nasz klucz PGP.
Design by ThemeShift